اگرو سوپ

  • (N) نیتروژن W/V %10
  • (P2O5) فسفر W/V %8

اگروسوپ کودی حلال و مناسب محلول پاشی و جذب سریع می باشد. به علت وجود عامل فعال شیمیایی در فرمولاسیون آن برای پاکسازی و ضد عفونی کردن ملاس و پس مانده های ارگانیک در برگها و میوه های تمام محصولات استفاده می شود همچنین برای تمام انواع محصولات باغی و درختان میوه توصیه شده است.

کاربرد ها

  • کود برگی فعال ومنبع نیتروزن و فسفر.

  • محلول موثر برای پاکسازی و شستشوی ملاس برای شاخه ها، برگها و میوه ها.

توصیه برای مصرف

  • مصرف برگی در تمام شرایط: 5 تا 6 لیتر در هکتار محلول پاشی در حالیکه محصول کاملا مرطوب شده است.

    • به علت پایین بودن اسیدیته ، این ماده می تواند با حشره کش ها مخلوط شده و برای موجودات زنده بی خطر است.

همچنین توصیه می شود که: