بلانکال پلاس

  • (CaO) اکسید کلسیم W/V %42.5
  • (MgO) اکسید منیزیم W/V %0.9

بلانکال پلاس دارای فرمولاسیون مایع شامل محتوای بالای کلسیم و منیزیم و همچنین مواد کمکی طبیعی و ارگانیک می باشد. این فرمولاسیون بافت های هوایی گیاهان راتقویت می کند، تلفات آب را کاهش می دهد و همچنین دفاع طبیعی و مقاومت در برابر استرس های غیر طبیعی مانند دمای بالا و آفتاب سوختگی را بالا می برد. علاوه بر این مقاومت در مقابل استرس های طبیعی را تقویت می کند.

کاربردها

  • ایجاد یک غشا نازک محافظ در بافت هایی که تحت تاثیر این ترکیب قرار گرفته اند. استحکام بافت های خارجی میوه ها و برگ ها که تحت استرس حاصل از شرایط نامطلوب محیطی (آفتاب سوختگی، گرمای زیاد و غیره) و یا عوامل زنده قرار گرفته اند را تقویت می کند.

توصیه برای مصرف

  • مصرف محلول پاشی 1.5 تا 2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: