نوتک مس

  • (Cu) مس W/V %7,92
  • اسیدهای کربوکسیلیک W/V %19,8

نوتک مس یک ترکیب ارگانیک ( اسید کاربوکسیلیک) جهت رفع کمبود مس است. ترکیبی غنی از مس و با قابلیت جذب بسیار بالاست که عامل ایجاد دفاع طبیعی گیاه و همچنین افزایش فعالیت های سیستمیک گیاه است.

کاربردها

  • پیشگیری و اصلاح علایم کمبود مس در تمام شرایط.

  • بهبود سیستم دفاع طبیعی گیاه.

توصیه برای مصرف

    مصرف خاکی و محلول پاشی.

  • خاکی: 3 تا 5 لیتر در هکتار.

  • محلول پاشی: 1 تا 1.5 لیتر در 1000 لیتر آب.

همچنین توصیه می شود که: