کمپانی نوتری تک:
تولید کننده مواد غذایی برای تمام گیاهان است.
نوتریتک جهت ارایه راه حل های بیوتکنولوژیکی برای بهبود شرایط تغذیه ای گیاهان، بر اساس توانایی طبیعی انطباق با ابزار و همچنین ارتباطات تاسیس شده است.
محصولات ما با استفاده از مواد طبیعی و استفاده از تکنیک های پیشرفته بیوتکنولوژیکی تهیه شده اند.
اعتبار ما به علت نو آوری، گستردگی، دانش بالا و آگاهی از تمام شرایط کشاورزی است. به این دلیل خدمات مشاوره ما به مصرف کنندگان به صورت دایمی و قابل تمدید و همچنین همراه با ارایه تجربیات ملی و جهانی در شرایط مختلف است.
ماموریت ما پیشرو بودن در ارایه راه حل های بیوتکنیکی برای تغذیه و محرک های گیاهان است. در نتیجه ، بهبود شکل طبیعی محصولات و همچنین کیفیت خاک که سبب افزایش کیفیت و کمیت محصول تولیدی می شود.
نوترتک یک تیم تکنیکی و ماهر از افراد با روحیه ی خلاق و پشتکارجهت ارایه بهترین راه حل با کیفیت بالا برای مصرف کننده هاست.